< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)

BIEDRĪBAS

BIEDRĪBA “ZILPODZE”

            Reģistrācijas numurs: 40008082927
            Vadītāja Sarmīte Krūmiņa, telefona nr. 26326535
            Darbojas no 2004.gada 19.jūnija
            Piedalāmies visos NVO rikotajos semināros, ikmēneša sapulcēs. Sadarbojamies ar citu pagasta sieviešu biedrībām – “Spārni”, “Niedras”, “Paukers”, Jaunlutriņu pagasta”Ābele”, “Pūras dzirnas”, u.c.
            Nodarbojamies ar rokdarbiem – gan adām, gan pērļojam. Rīkojam dažādas akcijas, apdāvinām Ziemassvētkos Užavas vientuļos pensionārus. Sadarbībā ar citām biedrībām, rīkojam dažādas apmācības un kursus, lai izglītotos pašas un pēc tam apmācītu citus.